Na verzending van het aanmeldingsformulier ontvang je een uitnodiging voor een stemtest.

Bij plaatsing in het koor ontvang je pdf's van de muziek en MP3's met oefenpartijen.