Winterproject Koor-du-Nord 2020:

Voorlopig repertoire (onder voorbehoud)

Het voorlopig repertoire van het tweede koorproject van Koor-du-Nord bevat een (contrastrijke) mix  van serieuze, geestelijke koorwerken en lichtvoetige muziek van, en geïnspireerd op Bach.

Het Bachkoraal Wenn mein Stündlein vorhanden ist en het motet Es ist nun aus mit meinem Leben van achterneef Johann Christoph blikken beide vooruit op het levenseinde en getuigen van grote godsvruchtige somberheid. Datzelfde geldt voor Herr sei gnädig van F. Mendelssohn: serieuze kerkmuziek, maar te mooi om niet in het programma op te nemen. Mendelssohn was een groot bewonderaar van Bach en dat is hier goed te horen.

Sterk contrasterend hiermee zijn de luchtige Quodlibets van Johann Sebastian en onze tijdgenoot Ed Wertwijn, geschreven voor klein kamerkoor met minimale begeleiding. Zij zorgen - evenals Schäfe können sicher weiden en de canon van Purcell - voor het lichtvoetige, wereldlijke tegenwicht in dit programma.

Of en hoe alles ook uiteindelijk zal worden uitgevoerd, zal afhangen van de vorderingen tijdens de tien repetities.

 

Wenn mein Stündlein                            - Joh. Seb. Bach

Versie 1: https://www.youtube.com/watch?v=xTOLew_8-eA  

Versie 2: https://www.youtube.com/watch?v=Gn0jXDcSzP8

Versie 3: https://www.youtube.com/watch?v=2LiR0vBiVO0  -    Robert Schumann

Quodlibet                                                   - Joh. Seb. Bach

https://www.youtube.com/watch?v=JYrVpN4hbww

[Schäfe können sicher weiden            - Joh. Seb. Bach]

https://www.youtube.com/watch?v=STWtdOTmqus

Es ist nun aus mit meinem Leben        - Joh. Chr. Bach

https://www.youtube.com/watch?v=kI9DTfLJktE

Herr, sei gnädig                                        - F. Mendelssohn – Bartholdy

https://www.youtube.com/watch?v=iy5-uyFT-cM

As Roger last night …. (canon)              - H. Purcell

https://www.youtube.com/watch?v=AiNDh_dXXbY

Quodlibet  (voor koor en piano)            – Ed Wertwijn